vem är jag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är jag?

 

Traumaterapi

 

Coaching

 

Vad är traumaterapi, regressions-

och reinkarnationsterapi?

 

Vad är ett trauma?

 

Hur fungerar terapin?

 

För vilka problem passar terapi eller coaching?

 

Upptäck dina förlorade skatter!

 

Barn och tonåringar

 

Hur lång tid tar terapin/coaching och vad kostar det?

 

Kontakt och mera information?

Margareta Eriksdotter Långström-Daems

 

Traumaterapi & coaching

Regressions- och reinkarnationsterapi (tidigarelivterapi)

Vad är ett trauma?

 

Ett trauma* – en djupt ingripande händelse som (fortfarande) inte är avslutad – kan vara orsaken till att en person inte funktionerar bra. Ofta lär man sig att leva med dessa handikapp, man försöker acceptera de begränsingar de medför.

 

 

 

Dessvärre kan ett trauma ofta begränsa en persons liv i rätt hög grad.

 

* trauma = kvarstående skada efter chock (Svenska Akademins ordlista)